Η Εταιρεια μασ

Η Ι. ΖΥΓΟΥΡΑΣ - Α. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία στον κλάδο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων. Στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ικανό να εκτελέσει παντός είδους οικοδομικά έργα.

 

Στόχος μας είναι η εκτέλεση κάθε έργου με γνώμονα την τεχνική και επιστημονική αρτιότητα, η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο των κατασκευών καθώς και η αγαστή συνεργασία με τους πελάτες μας.