ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΟΑΚΑ