ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ