ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ EDEN BEACH ΜΕ ΕΝΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ