ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΛΟΦΤ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ι. ΖΥΓΟΥΡΑΣ - Α. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ