ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ