ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ