ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ