Μελετη

Η εταιρεία στελεχώνεται και συνεργάζεται με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για τη σύνταξη μελετών οικοδομικών και μηχανολογικών έργων.ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ζυγούρας Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός  Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικόπουλος Αναστάσιος - Μηχανολόγος Μηχανικός  Πανεπιστήμιο Πατρών

Αθανάσιος Φαράντος - Μηχανολόγος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Νικοπούλου Μαργαρίτα - Τ.Ε. Ανακαίνησης κι Αποκατάστασης Κτιρίων